Αρχική Εγγραφή

Εγγραφή

Η διαδικασία της εγγραφής που περιγράφεται εδώ αφορά μόνο σε ιστότοπους που θέλουν να ενσωματωθούν στην υπηρεσία. Για το κοινό που καλεί τους εγγεγραμμένους ιστοτόπους δεν απαιτείται εγγραφή και δεν υπάρχει χρέωση.

Για την εγγραφή του ιστότοπου σας στην υπηρεσία CallingWeb απαιτούνται τα παρακάτω 3 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η αίτηση πρέπει να αποσταλλεί στον ΣΤΑΤ στα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Κατόπιν, θα διενεργηθεί δωρεάν τεχνικός έλεγχος στον ιστότοπο σας και θα ακολουθήσει οικονομική προσφορά για τη συνδρομή σας. Η αξία της συνδρομής εξαρτάται κυρίως από τη δημοτικότητα του εκάστοτε ιστοτόπου και κυμαίνεται από 240 μέχρι 4800 Ευρώ ετησίως.

Κατεβάστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΒΗΜΑ 2: Εφόσον έχετε λάβει την απαντητική επιστολή από τον ΣΤΑΤ με τη σχετική οικονομική προσφορά, καταβάλλετε τη συνδρομή στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην επιστολή.

ΒΗΜΑ 3: Με την επιβεβαίωση της πληρωμής σας, εντός 3 εργάσιμων ημερών ενεργοποιείται η τηλεανάγνωση για τον ιστότοπο σας.

ΒΗΜΑ 4: Για να ενημερώσετε τους επισκέπτες του ιστοτόπου σας για τη νέα δυνατότητα τηλεανάγνωσης, παρακαλείστε να τοποθετήσετε ένα από τα εικονίδια της υπηρεσίας σε ευδιάκριτο σημείο.