Αρχική Πληροφορίες Συχνές Ερωτήσεις Ποιο είναι το κόστος ετήσιας συνδρομής;

Ποιο είναι το κόστος ετήσιας συνδρομής;

Το εύρος του κόστους των ετήσιων συνδρομών του CallingWeb προκύπτει από το κόστος συντήρησης της υπηρεσίας αλλά και του πλάνου εξέλιξης των υπηρεσιών του Σ.Τ.Α.Τ. και ορίζεται αναλογικά για την κάθε ιστοσελίδα, με βάση την επισκεψιμότητα και το είδος αυτής. Οι ετήσιες συνδρομές ξεκινάνε από 240 Ευρώ. Ωστόσο, δεδομένης της κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικής δράσης του Σ.Τ.Α.Τ., στην περίπτωση εξασφάλισης μεγάλου αριθμού συνδρομητών, ο Σ.Τ.Α.Τ. δεσμεύεται ότι θα προβεί σε μείωση του κόστους συνδρομής, στοχεύοντας στην αύξηση των αναγνώσιμων από την υπηρεσία ιστοσελίδων, προσφέροντας πρόσβαση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο όγκο ψηφιακών πληροφοριών.

Αρχική Πληροφορίες Συχνές Ερωτήσεις Ποιο είναι το κόστος ετήσιας συνδρομής;