Αρχική Πληροφορίες Συχνές Ερωτήσεις Είμαι συνδρομητής του CallingWeb αλλά ανακατασκευάζω ή αλλάζω τον δικτυακό μου τόπο. Τι πρέπει να κάνω;

Είμαι συνδρομητής του CallingWeb αλλά ανακατασκευάζω ή αλλάζω τον δικτυακό μου τόπο. Τι πρέπει να κάνω;

Συνήθως καμία αλλαγή δεν επηρεάζει την λειτουργία του CallingWeb. Ωστόσο, ο Σ.Τ.Α.Τ., στα πλαίσια της συνδρομή σας. σας παρέχει δωρεάν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλίσετε την λειτουργία τηλεανάγνωσης.

Αρχική Πληροφορίες Συχνές Ερωτήσεις Είμαι συνδρομητής του CallingWeb αλλά ανακατασκευάζω ή αλλάζω τον δικτυακό μου τόπο. Τι πρέπει να κάνω;