Αρχική Πληροφορίες Αιγίδες Επιστολή Υποστήριξης Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

Επιστολή Υποστήριξης Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 361
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας                                     Αθήνα 03/05/2011
ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά   

                        
                              Προς: Σύλλογο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών

Θέμα: Συνηγορητική επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών υπέρ της στήριξης εκ μέρους σας της πλατφόρμας τηλεανάγνωσης ιστοσελίδων CallingWeb, μέσω συνδρομής ή χορηγίας.

Αξιότιμοι κύριοι,
         

           Η     Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας των τυφλών στην Ελλάδα, επίσημος κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), ενθαρρύνει με κάθε τρόπο κάθε καινοτομία και πρωτοπόρα πρωτοβουλία που διευκολύνει τη ζωή των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, όπως η πλατφόρμα τηλεανάγνωσης ιστοσελίδων CallingWeb.
           Ο Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών (Σ.Τ.Α.Τ.) είναι επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας, αμισθί, επί θεμάτων τεχνολογίας και καινοτομίας και μας έχει παραχωρήσει δωρεάν την απόλυτη προσβάσιμη πλατφόρμα πάνω στην οποία δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας www.eoty.gr, ενώ παράλληλα δημιούργησε και τη φωνητική πύλη της Ομοσπονδίας μας, η οποία υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ο.Π.Α.Π. Μέσω της παραπάνω φωνητικής πύλης, που απαντά στον τηλεφωνικό αριθμό 210-5249000 , η οποία μπορούμε να πούμε αποτελεί μία μικρογραφία του φιλόδοξου προγράμματος CallingWeb, οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης από όλη τη Χώρα που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν, με τη χρήση μιας απλής τηλεφωνικής συσκευής, να καλούν τη φωνητική μας πύλη και να πλοηγούνται, χωρίς κανένα περιορισμό στο περιεχόμενο του www.eoty.gr, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
               Το CallingWeb, την οικονομική στήριξη του οποίου σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα, αποτελεί μια παγκόσμια καινοτομία, που θα δίνει τη δυνατότητα σε τυφλούς και άτομα με πρόβλημα όρασης που δεν είνει χρήστες Η/Υ ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτόν τη συγκεκριμένη στιγμή, σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα με δυσλεξία, σε άτομα με κινητικές δυσκολίες κλπ., να πλοηγούνται δωρεάν σε όλες τις συμβεβλημένες με αυτό ιστοσελίδες και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ιστοσελίδων δημόσιων φορέων (Υπουργεία, νοσοκομεία, Περιφέρειες, Δήμοι κλπ), διαφόρων Ν.Π.Δ.Δ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ασφαλιστικά ταμεία κλπ), καθώς και σε πάσης φύσεως ιστοτόπους ιδιωτών που παρέχουν δημόσια πληροφόρηση, όπως εφημερίδες κ.α.
               Η παροχή στους τυφλούς της Χώρας της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης σε όλο αυτό το πληροφοριακό υλικό, χωρίς την ανάγκη χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, απλώς με την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού, είναι εξαιρετικής σημασίας διότι: α) πάνω από το 70% των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης ανήκουν στην τρίτη ηλικία και ως εκ τούτου δεν είναι εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, β) το 95% των ιστοσελίδων της χώρας δεν είναι καθόλου ή έστω εν μέρει κατασκευασμένες ώστε να είναι προσβάσιμες σε τυφλούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, γ) η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους τυφλούς γίνεται αποσπασματικά από σεμινάρια που διαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν έχουν ως εκ τούτου συνέχεια και καλύπτουν συνήθως τα άτομα που διαμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και δ) η αγορά ελληνοποιημένου λογισμικού ανάγνωσης οθόνης ή μεγέθυνσης χαρακτήρων, το οποίο είναι τελείως απαραίτητο σε κάθε τυφλό χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άτομο με σοβαρό πρόβλημα όρασης, κοστίζει περί τα 1.200 με 1.500 ευρώ και δεν επιδοτείται από την Πολιτεία, γεγονός που  το καθιστά απρόσιτο στους συναδέλφους οι οποίοι ανήκουν στα πιο χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα/
              Για όλους τους παραπάνω λόγους η πλατφόρμα τηλεανάγνωσης ιστοσελίδων με τη χρήση ενός σταθερού τηλεφώνου αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την άμεση σωστή και ταχεία πληροφόρηση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης και για αυτό θεωρούμε ότι η οικονομική στήριξη εκ μέρους σας, μέσω χορηγίας ή συνδρομής, του ως άνω εγχειρήματος θα αποβεί απόλυτα επωφελής, αφενός μεν γιατί οι συνάδελφοί μας θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο και αφετέρου διότι τα χρήματα που θα εισρέουν στο Σ.Τ.Α.Τ., ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός κοινωνικοοικονομικός φορέας, θα επανεπενδύονται για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στην υπηρεσία των τυφλών.


                                      Με εκτίμηση
                              Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Γιαλλούρης                                     Παρασκευή Τσαβαλιά